APIE „ARIMETRAS UAB“

     Uždaroji akcinė bendrovė „Arimetras“ įsteigta 1993 metais. Mūsų įmonė turi ilgametę patirtį vykdant ypatingus specialiuosius statybos darbus – montuojant, remontuojant ir rekonstruojant metalo konstrukcijas, slėginius technologinius vamzdynus, šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinius inžinerinių sistemas, stacionarios talpyklas, vakuuminės kolonas ir įrenginius, po montavimo atliekant įrenginių paleidimą bei derinimą. Aukšta darbuotojų kvalifikacija leidžia įvertinti ir atlikti kokybiškai ir saugiai inžinierinius šio pobūdžio darbus bei turima atestuota pagal Europos direktyvas montavimo darbų atlikimo ir kokybės kontrolės įranga, todėl mūsų didžiausi užsakovai vertina dėl išskirtinio požiūrio į jų reikalavimus. Mūsų įmonės šūkis: kurti ateitį iš patirties.

 

Paslaugos

Pagrindinės gamybinės veiklos kryptys: 

• slėginių vamzdynų iš anglinių ir legiruotų plienų su technologiniais įrenginiais montavimas ir remontas, bei    bandymo darbai;

• garo ir karšto vandens vamzdynų montavimas ir remontas;

• katilų, siurblinių ir talpyklų montavimas ir remontas;

• metalinių naftos ir naftos produktų bei kitų pavojingų medžiagų talpyklų montavimas ir remontas;

• šilumokaičių ir slėginių indų montavimas ir remontas;

• įrenginių paleidimas ir derinimas;

• metalo konstrukcijų ir konstrukcijų dalių gamyba ir montavimas;

• suvirintų sujungimų terminis apdorojimas;                                                                                                                                                                                  

Atestatai, sertifikatai

Įmonės kvalifikaciją patvirtina Lietuvos institucijų išduotos licenzijos ir atestatai specialiuosius statybos darbams atlikti. Nuo 2008 metų paslaugų teikimo kokybę patvirtina įmonėje įdiegta Metalų lydomojo suvirinimo kokybės vadybos sistema pagal standartą LST EN ISO 3834-2:2006, nuo 2009 metų – Kokybės ir Aplinkos vadybos sistema pagal standartą LST EN ISO 9001:2015 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015, nuo 2012 metų - Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal standartą LST 1977:2008 – reikalavimai BS OHSAS 18001:2007. UAB „Arimetras“ turi patirties slėginių įrenginių direktyvos (PED 2014/68/ES), taikyme gaminant ir įteisinant slėginius įrenginius (pramoninius vamzdynus, indūs, talpyklas) Europos Bendrijoje.

KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS POLITIKA

Ši kokybės ir aplinkosaugos politika viešai skelbia Uždarosios akcinės bendrovės “ARIMETRAS” vadovybės įsipareigojimus užsakovams, partneriams, darbuotojams ir visuomenei. 

Bendrovė per ilgus metus rinkoje, įgijo didžiulę patirtį vykdant specialiuosius statybos darbus - montuojant metalines konstrukcijas, technologinius vamzdynus ir įrengimus, ir atlikti įrenginių paleidimą bei derinimą. Užsakovai vertina mus dėl išskirtinio požiūrio į jų reikalavimus ir dėl mūsų techninių galimybių savo jėgomis atlikti sudėtingiausius šio pobūdžio darbus. Naudojame šiuolaikišką montavimo darbų atlikimo ir kokybės kontrolės įrangą. 

Kokybės ir aplinkosaugos srityse užsibrėžėme tokius įsipareigojimus: 

• visur ir visada siekti geriausių rezultatų. Kurti įvaizdį, kad laimi visi su mumis bendradarbiaujantys; 

• nuolatos tobulinti Bendrovės valdymo procesus ir kiekvieną naują užsakymą realizuoti vis aukštesniu organizaciniu-techniniu lygiu; 

• analizuoti pasaulinę mechanikos darbų statyboje tobulinimo raidą, rekomenduoti užsakovams konkurencingiausius projektus; 

• taupiai ir racionaliai naudoti išteklius, planuoti ir gerinti kokybę bei didinti darbo našumą; 

• laikytis Lietuvos Respublikos teisinių reikalavimų aplinkosaugoje ir palaipsniui mažinti vykdomos veiklos poveikį aplinkai; 

• taikyti prevencines priemones veiklos trūkumams šalinti; 

• ugdyti darbuotojų kompetenciją ir supratimą, kad būtina nuolatos mokytis ir gerinti savo darbą: rytoj privalome dirbti geriau nei šiandien.

Šių įsipareigojimų įgyvendinimui sukūrėme ir įdiegėme Kokybės ir Aplinkos vadybos sistemas, vadovaudamiesi LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimais. 

Periodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus) vadovybės pasitarimuose analizuojame kokybės ir aplinkos vadybos sistemos efektyvumą, rengiame programas vis aukštesnių tikslų siekimui, skiriame išteklius jų įgyvendinimui. 

Įsitikinęs, kad visi Bendrovės darbuotojai supranta ir laikysis šios Kokybės ir aplinkosaugos politikos.

 
V I Z I J A

Žinomą ir gerbiamą vardą statybos rinkoje turinti organizacija, teikianti inžinerinių sistemų projektavimo bei įrengimo paslaugas, patikima klientams, darbuotojams, partneriams, visuomenei.

ATLIKTI DARBAI

2015-2020 m.

Užsakovas: SICES POLSKA SP Z O.O. P.E. BULGARIA

Projektas: HIDROKRETINGO KOMPLEKSO VAMZDYNŲ MONTAVIMO DARBAI;

vieta: LUKOIL NEFTOCHIM BURGAS, BULGARIJA

įgyvendinimas: 2014-2015 metai

Vamzdynų ir metalo konstrukcijų montavimo ir suvirinimo darbai pagal Technip projektus. Sumontuota apie    665 t.

užsakovas: ab orlen lietuva,

PROJEKTAS: Gamybos padalinys nr.2, mazuto guluminio perdirbimo kompleksas,įrenginys nr.1,            krosnių kr-701/1 IR KR-70/2 VAMZDINIO GYVATUKO REKONSTRUKCIJOS DARBAI,

VIETA: Juodeikių km, mažeikių raj.                  ĮGYVENDINIMAS:  2015 m. 

Rekonstrukcijos metų buvo sumontuota ir suvirinta vamzdinio gyvatukai; pl. 15X5M ir P5. Po suvirinimo atliktas terminis apdirbimas kartų su neardomąją kontrolę.

UŽSAKOVAS: axis TECHNOLOGIES uab

PROJEKTAS: vao šilumos ir elektros jegainės montavimo darbai

VIETA: TaLINAS, Estija                                            ĮGYVENDINIMAS: 2015 - 2016 m.

Mechaniniai darbai, kurio metų buvo atlikti montavimo ir suvirinimo darbai pagal projektą.

UŽSAKOVAS: AB KLAIPĖDOS NAFTA

PROJEKTAS: ŠVIESIŲJŲ NAFTOS PRODUKTŲ PARKO PLĖTROS PROJEKTAVIMAS IR STATYBOS DARBAI

VIETA: Klaipėda, kn klaipėdos nafto terminalas                                                    ĮGYVENDINIMAS: 2016-2018

Atlikti projektavimo, medžiagų pirkimas ir montavimo darbai (ang. EPC) pagal užsakovą. Sumontuota: 3 talpyklos -  5000 m3 ir 4 talpyklos - 1400 m3, siurblinės montavimas ir technologiniai vamzdynai kartų paleidimo ir derinimo darbus.

UŽSAKOVAS: CEMENGAL S.A.

PROJEKTAS: Mineralų sandeliavimo terminalO statybos darbai

VIETA: TORNIO, SUOMIJA                                        ĮGYVENDINIMAS: 2018 M.

Mechaniniai darbai, kurio metų buvo sumontuota 6 talpyklos (ang.silos) -        2000 m3, tiekimo ir paskirstymo konvejeriai, elevatorius ir paleidinimo derinimo darbai

UŽSAKOVAS: AB ORLEN LIETUVA

PROJEKTAS: BUTANO DUJŲ TIEKIMAS LK-2 Į ŠILIMINĘ ELEKTRINĘ

VIETA: JUODEIKIŲ KM., MAŽEIKIŲ RAJ.                  ĮGYVENDINIMAS: 2018 - 2019 M.

Atliktas projektavimas, medžiagų pirkimas ir mechaniniai darbai (ang. EPC) pagal užsakovą. Technologinės įrangos ir vamzdynų montavimas.

UŽSAKOVAS: CEMENGAL S.A.

PROJEKTAS: CEMENTO GAMYKLOS MODERNIZACIJA, TARMAC

VIETA: DUNBAR, ŠKOTIJA                                        ĮGYVENDINIMAS: 2019-2020 M.

Mechaniniai darbai vertikalus malūnas, sandėliavimo talpykla - 2000 m3, pakrovimo į vagonus įrenginys, pneumatinio transporto linija, tiekimo ir paskirstymo konvejeriai.

UŽSAKOVAS: AB ORLEN LIETUVA

PROJEKTAS: PAVASARIO SUSTOJIMO MECHANINIAI DARBAI

VIETA: jUODEIKIŲ KM., MAŽEIKIU RAJ.                  ĮGYVENDINIMAS:  2015-2020

Gamybos padalinyje Nr.2, mazuto giluminio perdirbimo komplekso įrenginyje nr. 1 mechaniniai darbai pagal darbų paketus.

ARIMETRAS, UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ rekvizitai

Įmonės kodas: 166693887

PVM kodas: LT666938811

Adresas: Melioratorių 1G, LT-89145, Mažeikiai

Darbo laikas: I-V 8:00 - 17:00